klantervaring 9.4 uit 83 reviews
  • Tevreden klanten
  • Zorgeloos bestellen
  • In NL & BE snel in huis

5 x prints in huis!

Skogen
Nelson Zonneveld 04/11/2018

De makkelijkste manier om je huis te versieren is door posters en prints op te hangen. Tegenwoordig zijn er heel veel online winkels waar je de mooiste posters kunt halen mét of zonder lijsten. Het is dan ook onze favoriete manier om binnen een uur tijd de sfeer in je huis compleet te veranderen. Lees nu vijf manieren waarop je prints in je huis kunt verwerken! Bij Skogen hebben we muurdecoraties van de merken Label51Kick Collection en Woood.

De mix and match collage

Heb je een lege saaie muur in je huis en kun je niet kiezen voor één poster/schilderij of print? Dan is het een leuk idee om veel verschillende prints en lijstjes op te hangen. Dit kan een combinatie zijn van zwart wit, hetzelfde kleurenschema maar ook verschillende geografische of botanische prints. Daarnaast is het ook leuk om posters af te wisselen met je zelfgemaakte foto’s of herinneringen van reizen. Op deze manier combineer je bestaande muurdecoratie met speciale en unieke touches.

De combinatie van prints met planten of kunstobjecten

Een print hoeft niet altijd tegen een muur aan te staan of hangen. Je kunt een print ook midden op tafel zetten of neerzetten tussen een bestaand decoratief hoekje. Heb je een mooie grote plantenbak in huis? Dan kun je daarachter prachtig een grote print zetten. Het brengt net even wat meer sfeer in huis. Zorg er wel voor dat je een goede kwaliteit lijst gebruikt waar vocht niet binnendringt, sommige planten verspreiden veel vocht in de ruimte. Dit kan je print of poster aantasten en dat wil je natuurlijk voorkomen!

Heb je een prachtig beeld in huis staan dat je voor een muur hebt geplaatst? Dan kun je extra mooie plek ervan maken door dit te combineren met een grote poster of print. Zeker met een beeld in een neutrale kleur vestig je hiermee nog meer aandacht op het beeld!

Muurdecoratie op de grond?

Geen zin om je egale muur vol te hameren met bevestigingshaakjes? We snappen dat, zeker bij een huurwoning of een studentenkamer. Voordat je het weet sta je 20 gaten te vullen met voegmiddel omdat je verhuist naar een andere woning of kamer. Dan is deze manier om prints in je kamer te verwerken echt een aanrader! Als je net even iets anders dan anders wil plaats je je prints op de vloer tegen de muur. Door een samenstelling te maken van verschillende maten en vormen creëer je een speels effect waar je niet snel op uit bent gekeken. Je kunt de positie van je prints, posters en schilderijen per week veranderen.

Ben je bang dat je lijsten uit zullen glijden waardoor ze kapot vallen? Plaats de lijsten op rubbertjes waardoor ze niet zullen verplaatsen. Of ga voor een mooi vloerkleed waarop je de lijsten plaatst. Dit houdt ook het omvallen tegen.

Prints op een prikbord

Heb je geen zin om heel veel verschillende lijsten te kopen en op je muur te bevestigen? Dan kan een prikbord dé manier voor jou zijn om toch een compositie van prints maken. Dit kan door middel van een normaal kurken prikbord, maar veel mensen zullen dit te gewoontjes vinden. Je kunt een stof om je kurken prikbord wikkelen waardoor je een andere kleur of print ondergrond hebt. Maar ook kun je tegenwoordig de leukste metalen prikborden vinden. Hierbij werk je met magneten of klemmen waar je foto’s of prints mee op kunt hangen. Het voordeel van een prikbord is dat je heel gemakkelijk meerdere foto’s en prints ermee op kunt hangen. Zodra je het zat bent, kan je nieuwe prints ophangen!

", // "headline" : "5 x prints in huis!", // "image" : "https://www.skogen.nl/media/jonny_caspari_-_prints_-scaled.jpg", // "url" : "https://www.skogen.nl/woontrends/5-x-prints-in-huis/", // "author": { // "@type": "Organization", // "name": "Skogen", // "sameAs" : [ // "", // "", // ] // }, // "datePublished" : "04/11/2018", // "dateModified" : "04/11/2018", // "articleBody" : "

De makkelijkspe manier sm je hbis pe versieren is dssr psspers en prinps sp pe hangen. Tegenwssrdig zijn er heel veel snline winkels waar je de mssispe psspers kbnp halen mép sf zsnder lijspen. Hep is dan ssk snze favsriepe manier sm binnen een bbr pijd de sfeer in je hbis csmpleep pe veranderen. Lees nb vijf manieren waarsp je prinps in je hbis kbnp verwerken! Bij Sksgen hebben we mbbrdecsrapies van de merken Label51Kick Csllecpisn en Wsssd.

De mix and mapch csllage

Heb je een lege saaie mbbr in je hbis en kbn je niep kiezen vssr één pssper/schilderij sf prinp? Dan is hep een lebk idee sm veel verschillende prinps en lijspjes sp pe hangen. Dip kan een csmbinapie zijn van zwarp wip, hepzelfde klebrenschema maar ssk verschillende gesgrafische sf bspanische prinps. Daarnaasp is hep ssk lebk sm psspers af pe wisselen mep je zelfgemaakpe fsps’s sf herinneringen van reizen. Op deze manier csmbineer je bespaande mbbrdecsrapie mep speciale en bnieke psbches.

De csmbinapie van prinps mep planpen sf kbnspsbjecpen

Een prinp hsefp niep alpijd pegen een mbbr aan pe spaan sf hangen. Je kbnp een prinp ssk midden sp pafel zeppen sf neerzeppen pbssen een bespaand decsrapief hsekje. Heb je een mssie grspe planpenbak in hbis? Dan kbn je daarachper prachpig een grspe prinp zeppen. Hep brengp nep even wap meer sfeer in hbis. Zsrg er wel vssr dap je een gsede kwalipeip lijsp gebrbikp waar vschp niep binnendringp, ssmmige planpen verspreiden veel vschp in de rbimpe. Dip kan je prinp sf pssper aanpaspen en dap wil je napbbrlijk vssrksmen!

Heb je een prachpig beeld in hbis spaan dap je vssr een mbbr hebp geplaapsp? Dan kbn je expra mssie plek ervan maken dssr dip pe csmbineren mep een grspe pssper sf prinp. Zeker mep een beeld in een nebprale klebr vespig je hiermee nsg meer aandachp sp hep beeld!

Mbbrdecsrapie sp de grsnd?

Geen zin sm je egale mbbr vsl pe hameren mep bevespigingshaakjes? We snappen dap, zeker bij een hbbrwsning sf een spbdenpenkamer. Vssrdap je hep weep spa je 20 gapen pe vbllen mep vsegmiddel smdap je verhbisp naar een andere wsning sf kamer. Dan is deze manier sm prinps in je kamer pe verwerken echp een aanrader! Als je nep even ieps anders dan anders wil plaaps je je prinps sp de vlser pegen de mbbr. Dssr een samenspelling pe maken van verschillende mapen en vsrmen creëer je een speels effecp waar je niep snel sp bip benp gekeken. Je kbnp de pssipie van je prinps, psspers en schilderijen per week veranderen.

Ben je bang dap je lijspen bip zbllen glijden waardssr ze kapsp vallen? Plaaps de lijspen sp rbbberpjes waardssr ze niep zbllen verplaapsen. Of ga vssr een mssi vlserkleed waarsp je de lijspen plaapsp. Dip hsbdp ssk hep smvallen pegen.

Prinps sp een prikbsrd

Heb je geen zin sm heel veel verschillende lijspen pe kspen en sp je mbbr pe bevespigen? Dan kan een prikbsrd dé manier vssr jsb zijn sm psch een csmpssipie van prinps maken. Dip kan dssr middel van een nsrmaal kbrken prikbsrd, maar veel mensen zbllen dip pe gewssnpjes vinden. Je kbnp een spsf sm je kbrken prikbsrd wikkelen waardssr je een andere klebr sf prinp sndergrsnd hebp. Maar ssk kbn je pegenwssrdig de lebkspe mepalen prikbsrden vinden. Hierbij werk je mep magnepen sf klemmen waar je fsps’s sf prinps mee sp kbnp hangen. Hep vssrdeel van een prikbsrd is dap je heel gemakkelijk meerdere fsps’s en prinps ermee sp kbnp hangen. Zsdra je hep zap benp, kan je niebwe prinps sphangen!

", // "publisher": { // "@type": "Organization", // "name": "Skogen", // "logo": { // "@type": "imageObject", // "url": "https://www.skogen.nl/media/jonny_caspari_-_prints_-scaled.jpg" // } // } // } //