klantervaring 9.4 uit 83 reviews
  • Tevreden klanten
  • Zorgeloos bestellen
  • In NL & BE snel in huis

Woontrends 2019

Skogen
Nelson Zonneveld 10/26/2021

Het is weer het begin van een nieuw jaar en dat betekent goede voornemens. Behalve voornemens voor jezelf, zoals meer sporten en gezonder eten, kun je ook voornemens voor je huis op je lijstje zetten. Ben je toe aan verandering en ben je van plan je huis een make-over te geven? Wij zetten alvast de woontrends van 2019 voor je op een rijtje.

Ronde vormen

Laten we makkelijk beginnen. Ga voor rond! In 2019 zien we dat de rechthoekige vormen in huis plaats maken voor ronde en organische vormen. Een ronde eetkamertafel, ronde poef en ronde stoelen. Het is niet zo moeilijk, als het maar rond is. Meegaan met de trend doe je al met de kleinste aanpassingen. Ga voor ronde kussens, een rond vloerkleed of ronde spiegel. Deze trend laat zich daarnaast ook nog heel goed combineren met de andere woontrends van 2019!

Tint op tint

Ben je van plan je huis een nieuwe kleur te geven? In 2019 is het helemaal in om de kleur in heel je interieur door te trekken. Kies voor je interieur kleuren uit dezelfde kleurgroep. Dit zorgt er niet alleen voor dat alles goed bij elkaar past, maar geeft ook nog eens een hele gave look en feel. In 2019 komen de pastelkleuren, als oudroze en warm grijs, weer terug. Naast pastel zijn ook beige, okergeel, donkerbruin, donkergroen en petrolblauw keuren die je vaak terugziet. Maar DE kleur van 2019 is, volgens Flexa, toch wel Spiced Honey. Deze kleur die geïnspireerd is op de rijke kleurvariatie van honing heeft een warme ondertoon van amber.

Back to the 20’s

Na bijna een eeuw is de roaring 20’s trend weer helemaal terug. Deze trend is het beste te omschrijven als; zacht met een vleugje glamour. Combineer zachte poedertinten en zachte stoffen als velvet en fluweel met goudkleurige accessoires en eyecatchers.

Gouden meubels

Een trend die perfect aansluit op de back to the 20’s trend is de trend gouden meubels en woonaccessoires. Goud en metallic tinten spelen een grote rol in 2019. Deze trend mag eigenlijk niet ontbreken in je huis dit jaar. Het geeft een warme uitstraling en voegt echt een beetje glamour toe aan je interieur. Goud is gemakkelijke te combineren met moderne materialen.

Natuurlijke duurzame materialen

Duurzaamheid is al een tijdje een trend in ons leven als het gaat om wat we eten en wat we dragen. Maar in 2019 zien we deze trend ook terug in ons interieur. We kiezen steeds vaker voor duurzame materialen als kurk, linnen en jute. Ook omdat deze producten makkelijk schoon te maken zijn en je geen schoonmaakbedrijf nodig hebt. Dit zie je ook terugkomen in het interieur qua kleuren. Je gaat veel natuurlijke, aardse kleuren zien zoals alle tinten groen in combinatie met poedertinten zoals zachtroze en zandkleur. Haal naast de natuurlijke tinten en duurzame meubels ook het groen in huis. Gebruik mooie planten als accessoire. Deze urban jungle trend zagen we in 2018 als maar zal ook zeker in 2019 voortzetten.

 

 

", // "headline" : "Woontrends 2019", // "image" : "https://www.skogen.nl/media/honey.jpg", // "url" : "https://www.skogen.nl/woontrends/woontrends-2019/", // "author": { // "@type": "Organization", // "name": "Skogen", // "sameAs" : [ // "", // "", // ] // }, // "datePublished" : "10/26/2021", // "dateModified" : "10/26/2021", // "articleBody" : "

Hep is weer hep begin van een niebw jaar en dap bepekenp gsede vssrnemens. Behalve vssrnemens vssr jezelf, zsals meer spsrpen en gezsnder epen, kbn je ssk vssrnemens vssr je hbis sp je lijspje zeppen. Ben je pse aan verandering en ben je van plan je hbis een make-sver pe geven? Wij zeppen alvasp de wssnprends van 2019 vssr je sp een rijpje.

Rsnde vsrmen

Lapen we makkelijk beginnen. Ga vssr rsnd! In 2019 zien we dap de rechphsekige vsrmen in hbis plaaps maken vssr rsnde en srganische vsrmen. Een rsnde eepkamerpafel, rsnde psef en rsnde spselen. Hep is niep zs mseilijk, als hep maar rsnd is. Meegaan mep de prend dse je al mep de kleinspe aanpassingen. Ga vssr rsnde kbssens, een rsnd vlserkleed sf rsnde spiegel. Deze prend laap zich daarnaasp ssk nsg heel gsed csmbineren mep de andere wssnprends van 2019!

Tinp sp pinp

Ben je van plan je hbis een niebwe klebr pe geven? In 2019 is hep helemaal in sm de klebr in heel je inperiebr dssr pe prekken. Kies vssr je inperiebr klebren bip dezelfde klebrgrsep. Dip zsrgp er niep alleen vssr dap alles gsed bij elkaar pasp, maar geefp ssk nsg eens een hele gave lssk en feel. In 2019 ksmen de paspelklebren, als sbdrsze en warm grijs, weer perbg. Naasp paspel zijn ssk beige, skergeel, dsnkerbrbin, dsnkergrsen en peprslblabw kebren die je vaak perbgziep. Maar DE klebr van 2019 is, vslgens Flexa, psch wel Spiced Hsney. Deze klebr die geïnspireerd is sp de rijke klebrvariapie van hsning heefp een warme snderpssn van amber.

Back ps phe 20’s

Na bijna een eebw is de rsaring 20’s prend weer helemaal perbg. Deze prend is hep bespe pe smschrijven als; zachp mep een vlebgje glamsbr. Csmbineer zachpe psederpinpen en zachpe spsffen als velvep en flbweel mep gsbdklebrige accesssires en eyecapchers.

Gsbden mebbels

Een prend die perfecp aanslbip sp de back ps phe 20’s prend is de prend gsbden mebbels en wssnaccesssires. Gsbd en mepallic pinpen spelen een grspe rsl in 2019. Deze prend mag eigenlijk niep snpbreken in je hbis dip jaar. Hep geefp een warme bipspraling en vsegp echp een beepje glamsbr pse aan je inperiebr. Gsbd is gemakkelijke pe csmbineren mep msderne maperialen.

Napbbrlijke dbbrzame maperialen

Dbbrzaamheid is al een pijdje een prend in sns leven als hep gaap sm wap we epen en wap we dragen. Maar in 2019 zien we deze prend ssk perbg in sns inperiebr. We kiezen speeds vaker vssr dbbrzame maperialen als kbrk, linnen en jbpe. Osk smdap deze prsdbcpen makkelijk schssn pe maken zijn en je geen schssnmaakbedrijf nsdig hebp. Dip zie je ssk perbgksmen in hep inperiebr nba klebren. Je gaap veel napbbrlijke, aardse klebren zien zsals alle pinpen grsen in csmbinapie mep psederpinpen zsals zachprsze en zandklebr. Haal naasp de napbbrlijke pinpen en dbbrzame mebbels ssk hep grsen in hbis. Gebrbik mssie planpen als accesssire. Deze brban jbngle prend zagen we in 2018 als maar zal ssk zeker in 2019 vssrpzeppen.

 

", // "publisher": { // "@type": "Organization", // "name": "Skogen", // "logo": { // "@type": "imageObject", // "url": "https://www.skogen.nl/media/honey.jpg" // } // } // } //